NAVADNI OREH (Juglans regia L.)

Navadni oreh (Juglans regia L.) je enodomna lestnata rastlina s pernato sestavljenimi listi in jo uvrščamo med lupinasto sadje. Botanično spada v družino Juglandaceae, ki ima sedem rodov z več kot 60 vrstami. V svetu je najbolj razširjen rod Juglans, znotraj tega rodu pa sta najbolj razširjena navadni oreh (Juglans regia L.) katera imenujemo tudi perzijski, navadni ali angleški oreh in črni oreh (Juglans nigra L.).
Najpomembnejše mesto zavzema vsekakor Juglans regia (navadni oreh), ki zajema številne sorte oreha. Manjšega pomena pa so še Juglans nigra (ameriški ali črni oreh), Juglans cinerea (ameriški oreh), Juglans sieboldiana (japonski oreh), Juglans pterocarpa (kavkaški oreh), Juglans insularis (kubanski oreh), Juglans boliviensis (bolivijski oreh), Juglans mandshurica (mandžurski reh) itd.

(vir: Wikipedija)

Oreh je stara tradicionalna sadna vrsta, ki jo najdemo skoraj po celem svetu. Raste tako v Evropi, Aziji, Kitajski kot tudi severni Indiji, Avstraliji in severni Afriki. Zelo je razširjen tudi v severni, osrednji in južni Ameriki.
V Sloveniji oreh raste tako rekoč povsod, ob morju in v notranjosti do nadmorske višine 1000 metrov in je najbolj razširjen v severovzhodni Sloveniji.

Najdbe fosilnih ostankih iz časov mlajšega oligocena in srednjega pliocena nam povedo, da oreh pri nas raste že zelo dolgo. Vseeno pa ne vemo ali je oreh pri nas avtohtona vrsta ali pa je bil k nam prinešen iz drugih krajev.
Nekateri viri navajajo, da je izvor oreha v Iranu (Perzija) od koder se je razširil v Grčijo in kasneje na območja ob obalah Sredozemskega morja.
Zaradi svoje biološke vrednosti plodov in lahkega transporta domnevajo, da so ga Grki prinesli iz Perzije. Rimljani so nato oreh prinesli iz Grčije v Italijo, od koder se je razširil na ozemlje današnje Francije, Španije in Portugalske. V Anglijo in Ameriko so ga prinesli zelo pozno, v Anglijo šele leta 1562. V Kalifornijo, ki je danes ena izmed največjih pridelovalk orehov, so oreh prinesli španski misionarji šele okrog leta 1770.
Drugi viri pa navajajo, da je oreh najprej uspeval na Kitajskem od koder se je v stoletjih razširil v Indijo in nato Perzijo, Grčijo in druge mediteranske dežele.